ფიზიოთერაპევტი: აბრამიშვილი მიხეილ
დაბადების თარიღი: 28/05/1988
ადმინისტრატორი: ოთარ ხეცაძე
მენეჯერი: ხუბეჯაშვილი გიორგი
დაბადების თარიღი: 30/05/1985
ექიმი: ინჯგია გია
დაბადების თარიღი: 18/11/1979