გეგი კიკაბიძე – პრეზიდენტი
დიმიტრი ბარათაშვილი – ვიცე პრეზიდენტი
გიორგი ნემსაძე – სამეთვალყურეო საბჭოს დირექტორი
რომეო კოპალიანი – ტექნიკური დირექტორი
თამარ ვაწაძე – საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
მარიამ ბარნაბიშვილი – მედია ოფიცერი
გიორგი არჯევანიძე – მედია ოფიცერი , ფოტოგრაფი